Mgr. Ilona Šrollová
advokátka, zapsaná mediátorka


Poskytuji služby mediátora, a to ve všech věcech, zejména ve věcech 
občanských a obchodních. 

O tom, co je mediace, o jejích výhodách, i o tom, zda je vhodná
právě pro Vás, se více dozvíte na těchto stránkách.

inPage.cz - webové stránky, doménawebhosting snadno.