Mgr. Ilona Šrollová
advokátka, zapsaná mediátorka


Poskytuji služby mediátora, a to ve všech věcech, zejména ve věcech 
očanských a obchodních, včetně věcí rodinných. 

O tom, co je mediace, o jejích výhodách, i o tom, zda je vhodná
právě pro Vás, se více dozvíte na těchto stránkách.

Jsem zároveň advokátem, poskytuji právní služby ve všech věcech
(s výjimkou trestních).

Veškeré služby mohu poskytnout i v němčině nebo angličtině.

inPage.cz - webové stránky, doménawebhosting snadno.